Gassi gehen

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

Der Herbst

Oto kilka jesiennych zwrotów i słów: Vom Regen in die Traufe kommen – wpaść z deszczu pod rynnę Sie suchten sich ein neues Zuhause, geraten dabei aber vom Regen in die Traufe. (Szukali nowego domu, jednakże wpadli z deszczu pod rynne) Jemanden im Regen stehen lassen – zostawić kogoś na deszczu Aber was auch immer […]

Słówko tygodnia/ Wort der Woche

Das Abenteuer – przygoda, awantura, romans

Abenteuer erleben – przeżyć przygodę
• Wir werden zusammen Abenteuer erleben. (razem przeżyjemy przygodę)

sich in ein Abenteuer stürzen – wdawać się w awanturę
• Immer wieder stürzt er in ein Abenteuer. (Co rusz wdaje się w awantury)

 

 

das Geschenk – prezent

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

die Kekse – ciastka

Leider ist der Eintrag nur auf Polnisch verfügbar.

das Herz

24. Nov 2017

sein Herz an jemanden verlieren – zakochać się w kimś, stracić głowę dla kogoś

  • Schon beim ersten Treffen hat sie ihr Herz an ihn verloren. (Zakochała się w nim już na pierwszej randce)

alles, was das Herz begehrt – czego dusza zapragnie

  • Seine Freundin hat alles, was das Herz begehrt. (Jego przyjaciółka ma wszystko czego dusza zapragnie)

ein Herz und eine Seele sein – być z kimś nierozłącznym

  • Maria und Anna streiten nie, sie sind ein Herz und eine Seele. (Maria i Anna nigdy się nie kłócą, one są nierozłączne)

jemandem am Herzen liegen – komuś leży coś na sercu, komuś bardzo na czymś zależy

  • Es liegt mir am Herzen, bald dich zu sehen. (Bardzo mi zależy, aby cię zobaczyć)

jemandem sein Herz ausschütten – zwierzyć się komuś, otworzyć przed kimś serce

  • Sie hat ihm ihr Herz ausgeschüttet. (Ona otworzyła przed nim serce)

jemandem ans Herz gewachsen sein – polubić / pokochać kogoś

  • Dieser Hund ist ihr sehr ans Herz gewachsen. (Ona polubiła tego psa)

jemanden ins Herz schließen – polubić / pokochać kogoś

  • Meine Tochter hat eine Katze bekommen. Sie hat die Katze ins Herz geschlossen. (Moja córka dostała kota. Ona go polubiła)

jemanden ins Herz treffen – zranić kogoś do głębi

  • Mit deinen Verdächtigungen hast du ihn ins Herz getroffen. (Twoje podejrzenia bardzo go zraniły)

sich etwas zu Herzen nehmen – wziąć sobie coś do serca

  • Er nahm sich die Ratschläg seines Vaters zu Herzen. (Wziął sobie do serca rady ojca)

Von ganzem Herzen – z całego serca

  • Ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Glück. (Życzę ci z całego serca dużo szczęścia)